Gwarancja

Sprzedawca udziela 12 miesięcznej gwarancji przy pracy jednozmianowej lub 6 miesięcznej przy pracy
dwu lub trzy zmianowej, licząc od dnia protokolarnego przekazania maszyny do eksploatacji.
Warunkiem koniecznym powyższego jest uruchomienie maszyny przez naszą Firmę.